შესაძლო გვერდითი მოვლენები
  • მონაცემები ესპუმიზანის® გამოყენებასთან დაკავშირებული გვერდითი მოვლენების შესახებ დღემდე არ გამოვლენილა.
  • პერორალურად მიღების შემდეგ, სიმეთიკონი არ შეიწოვება კუჭ-ნაწლავის ტრაქტიდან და გამოიყოფა უცვლელი სახით.
ურთიერთქმედება სხვა სამკურნალო საშუალებებთან
  • პრეპარატის სხვა წამლებთან ურთიერთქმედების შესახებ ცნობები არ არსებობს.
ორსულობა და ძუძუთი კვების პერიოდი
  • ნებისმიერი პრეპარატის მიღებამდე რჩევისათვის მიმართეთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს
  • ორსულობის და ძუძუთი კვების პერიოდში ესპუმიზანის® მიღების შეზღუდვები არ არსებობს.
ესპუმიზანის® მიღება საკვებთან და წყალთან
  • ესპუმიზანის® მიღება შეიძლება უშუალოდ ჭამამდე, ჭამის დროს ან ჭამის შემდეგ, საჭიროებისამებრ, დაძინებამდეც.
ზემოქმედება სატრანსპორტო საშუალებების და მექანიზმების მართვის უნარზე
  • ესპუმიზანი® არ ახდენს ზეგავლენას ავტომობილის ან მექანიზმების მართვის უნარზე.

ურთიერთქმედება სხვა სამკურნალო საშუალებებთან
ორსულობა და ძუძუთი კვების პერიოდი
ესპუმიზანის® მიღება საკვებთან და წყალთან